BHO

BHO

EC : Sustainable

EC : エコタイプ

EGI

EGI : オーバルタイプ

ELPI

ELPI : 厚肉ハイエンドクラス

EOPI

EOPI : 厚肉ハイエンドクラス

JAH : Tamper-evident

JAH : セキュリティタイプ

JAS/JEP : Tamper-evident

JAS/JEP : セキュリティタイプ

JCH/JCHI/JCPE/JCIP : Tamper-evident

JCH/JCHI/JCPE/JCIP : セキュリティタイプ

JCHⅡ/JCHIⅡ/JCPEⅡ/JCH-B : Tamper-evident

JCHⅡ/JCHIⅡ/JCPEⅡ/JCH-B : セキュリティタイプ

JCH-A/JCHI-A : Tamper-evident

JCH-A/JCHI-A : セキュリティタイプ

JCO : Tamper-evident

JCO : セキュリティタイプ

JHB/JHBI : Tamper-evident

JHB/JHBI : セキュリティタイプ

JKP : Tamper-evident

JKP : セキュリティタイプ

JNI-Ⅱ : Tamper-evident

JNI-Ⅱ : セキュリティタイプ

JOM : Tamper-evident

JOM : セキュリティタイプ

OCPI/OCP/OC

OCPI/OCP/OC : オーバルタイプ

OPCL

OPCL : オーバルタイプ

OPTF/OPH/OHH

OPTF/OPH/OHH

PSP : Tamper-evident

PSP : セキュリティタイプ

PST : Tamper-evident

PST : セキュリティタイプ

REI/REC : Refill system

REI/REC : 付け替え

RF : Refillable

RF : 詰め替え

RFB : Refillable

RFB : 詰め替えタイプ

RFPI : Refillable

RFPI : 詰め替えタイプ

RPB/RPBT : Refill system

RPB/RPBT : 付け替えタイプ

RPM/RPS : Refill system

RPM/RPS : 付け替え

TOMF

TOMF : オーバルタイプ