AWA : Foamer

AWA : 泡・オーバルタイプ

DB/DBI・Ⅱ

DB/DBI・Ⅱ : ミニ・オーバルタイプ

HR/HRN

HR/HRN : オーバルタイプ

IK

IK : オーバルタイプ

JAH : Tamper-evident

JAH : セキュリティタイプ

JAS/JEP : Tamper-evident

JAS/JEP : セキュリティタイプ

JCH/JCHI/JCPE/JCIP : Tamper-evident

JCH/JCHI/JCPE/JCIP : セキュリティタイプ

JCHⅡ/JCHIⅡ/JCPEⅡ/JCH-B : Tamper-evident

JCHⅡ/JCHIⅡ/JCPEⅡ/JCH-B : セキュリティタイプ

JCH-A/JCHI-A : Tamper-evident

JCH-A/JCHI-A : セキュリティタイプ

JCO : Tamper-evident

JCO : セキュリティタイプ

JHB/JHBI : Tamper-evident

JHB/JHBI : セキュリティタイプ

JKP : Tamper-evident

JKP : セキュリティタイプ

JNI-Ⅱ : Tamper-evident

JNI-Ⅱ : セキュリティタイプ

JOM : Tamper-evident

JOM : セキュリティタイプ

LD

LD : オーバルタイプ

OAH/OPI

OAH/OPI : オーバルタイプ

OC-M/OCPM

OC-M/OCPM : オーバルタイプ

OCT/OTS

OCT/OTS : トリガー・オーバルタイプ

OEP/OMI/OMHP

OEP/OMI/OMHP : オーバルタイプ

OHUV

OHUV : オーバルタイプ

OMT/OMP-P/OP/OMH

OMT/OMP-P/OP/OMH : オーバルタイプ

OPF : Foamer

OPF : 泡・オーバルタイプ

OPPS

OPPS : オーバルタイプ

OPT/OPTI/S-OPTI

OPT/OPTI/S-OPTI : オーバルタイプ

OPTD : Airless

OPTD : エアレス・オーバルタイプ

OPTS

OPTS : オーバルタイプ

OSF

OSF : 泡・オーバルタイプ

OZOP/OZO/OZOH

OZOP/OZO/OZOH : オーバルタイプ

PPS-F

PPS-F

PSP : Tamper-evident

PSP : セキュリティタイプ

PST : Tamper-evident

PST : セキュリティタイプ

ROLLON : Roll-on

ROLLON : ロールオン・オーバルタイプ

TMS

TMS : オーバルタイプ

TOD

TOD : オーバルタイプ

TODⅡ/TMDⅡ

TODⅡ/TMDⅡ : オーバルタイプ

TOM/TOMⅡ/TOMⅢ

TOM/TOMⅡ/TOMⅢ : オーバルタイプ

TOMC : Comb cap

TOMC : コーム付

TRI/YH

TRI/YH : トリガー・オーバルタイプ

YP-B

YP-B